Wybierz plik Excel (.xls; .xlsx) lub CSV (.txt; .csv; .tab):
Opróżnij koszyk przed importem:
Pierwszy wiersz zawiera opisy, ignoruj je:
Numer kolumny z numerem artykułu:
Numer kolumny z ilością:
Separator (dotyczy plików *.csv):

TAGLENS and Software

taglens_counter.jpg
Ultraszybki obiektyw ze zmienną ogniskową.
Dedykowany kontroler stanowi standardowe wyposażenie.
tagpak_e_w_edof_7.jpg
Oprogramowanie TAGPAK-E konwertuje obrazy przechwycone przez system optyczny za pomocą TAGLENS do obrazów o rozszerzonej głębi ostrości (EDOF).
Oprogramowanie zapewnia funkcje związane z obrazami EDOF, takie jak ustawianie parametrów, włączanie / wyłączanie obrazu oraz zapisywanie i ładowanie obrazów.

Dołączony SDK (Software Development Kit) umożliwia integrację funkcji TAGLENS z oprogramowaniem klientów.