Wybierz plik Excel (.xls; .xlsx) lub CSV (.txt; .csv; .tab):
Opróżnij koszyk przed importem:
Pierwszy wiersz zawiera opisy, ignoruj je:
Numer kolumny z numerem artykułu:
Numer kolumny z ilością:
Separator (dotyczy plików *.csv):

Seria 365 - Wizyjny System Pomiarowy CNC

  • Quick Vision HYBRID typu 4 to multisensoryczna maszyna pomiarowa umożliwiająca pomiary topografii powierzchni i grubości obiektów przeźroczystych.
  • Zakres pomiarowy laserowego detektora skaningowego 0-1200 µm.
  • Wydajny nawet przy dużych kątach pochylenia zarówno powierzchni odbijających i rozpraszających. Maksymalny mierzalny kąt pochylenia : ±80° (powierzchnia rozpraszająca).
  • Wysoka rozdzielczość i dokładność pomiaru wysokości dzięki zastosowaniu falowej metody konfokalnej wykorzystującej zjawisko osiowej aberacji chromatycznej.
  • Automatyczna regulacja jasności zapewnia wiarygodne pomiary nawet przy zmianach współczynnika odbicia mierzonej powierzchni podczas pomiarów.
1 - 5 (9)Wyniki na stronę:
qvh3_hyper_404_pro.psd
Zakres pomiarowy: 300 x 200 x 200 mm; QVH4A-X302P1L-D
Cena na żądanie
Zakres pomiarowy: 300 x 200 x 200 mm; QVH4A-X302P1L-D
Cena na żądanie
qvh3_hyper_404_pro.psd
Zakres pomiarowy: 300 x 200 x 200 mm; QVH4A-X302P1S-D
Cena na żądanie
Zakres pomiarowy: 300 x 200 x 200 mm; QVH4A-X302P1S-D
Cena na żądanie
qvh3_hyper_404_pro.psd
Zakres pomiarowy: 300 x 200 x 200 mm; QVH4A-H302P1L-D
Cena na żądanie
Zakres pomiarowy: 300 x 200 x 200 mm; QVH4A-H302P1L-D
Cena na żądanie
qvh3_hyper_404_pro.psd
Zakres pomiarowy: 400 x 400 x 250 mm; QVH4A-X404P1L-D
Cena na żądanie
Zakres pomiarowy: 400 x 400 x 250 mm; QVH4A-X404P1L-D
Cena na żądanie
qvh3_hyper_404_pro.psd
Zakres pomiarowy: 400 x 400 x 250 mm; QVH4A-X404P1S-D
Cena na żądanie
Zakres pomiarowy: 400 x 400 x 250 mm; QVH4A-X404P1S-D
Cena na żądanie
1 - 5 (9)