Oprogramowanie WMP

micat-planner_web.jpg
Nowa generacja oprogramowania WMP!
MiCAT Planner radykalnie skraca czas poświęcony na pisanie programów  pomiarowych i tym samym sprawia, że twoja praca jest bardziej efektywna.

Program pomiarowy zostanie wykonany w ciągu kilku minut, co do tej pory zajmowało wiele godzin lub nawet dni. Oprogramowanie używa informacji o tolerancji zapisanej bezpośrednio w pliku CAD i tworzy kompletny program pomiarowy, biorąc pod uwagę indywidualną strategię pomiarową użytkownika, a także specyfikację danej maszyny. Powstały program jest zoptymalizowany w taki sposób, aby odbywał się bez kolizji i w możliwie jak najkrótszym czasie.
Automatyczne tworzenie programu pomiarowego w 5 krokach!
Pełna kontrola kolizji.
Optymalizacja ścieżki pomiarowej, w celu skrócenia czasu trwania całego programu.
partmanager.eps

 • Organizacja programów pomiarowych w sieci
 • Dodawanie poleceń i instrukcji dla operatora
 • Tworzenie indywidualnych raportów pomiarowych spełniających wymagania klienta
 • Archiwizacja wyników w formatach takich jak PDF, XLS, HTML i wielu innych
 • SPC przy wykorzystaniu programu MeasurLink lub eksport danych do systemów CAQ
 • Eksport wykrytych elementów geometrycznych do systemów CAD
 • Zarządzanie rewizjami zatwierdzonych programów pomiarowych w standardzie
 • Spełnienie wymagań FDA Tytuł 21 CFR Część 11 bez dodatkowych kosztów
Wymienione poniżej pakiety oprogramowania dostępne są również dla programowania offline.
Tak zwany "Wirtualny MCOSMOS" umożliwia tworzenie programów pomiarowych bez udziału maszyny, podczas gdy sama WMP tylko wykonuje tak utworzone programy.
me-screenshot_14_-me_-max_thickness.jpg
Uwagi:
Mitutoyo przedstawia najszybszy sposób pomiaru łopatek i wirników: MAFIS Express.
 • Zwiększenie przepustowości pomiaru powoduje oszczędność czasu do 90%
 • Intuicyjne programowanie i łatwa obsługa
 • Przeznaczony dla wielu rodzajów profili takich jak łopatki, wirniki, turbiny gazowe
 • Łatwe programowanie off-line w oparciu o model CAD
 • Indywidualne ustawienia procedury inspekcji: pomiar wszystkich lub tylko wybranych przekrojów
 • Spełnia wymagania standardów ustanowionych przez Rolls-Royce®, P&W, Siemens®, GE®, Honeywell®, SNECMA, Turbomeca® i innych
 • Idealny do stosowania z sondami Revo® czy SP25M
msurf_cad.eps
MSURF-S

Tworzy chmury punktów zmierzonych skanerem SurfaceMeasure na współrzędnościowej maszynie pomiarowej.
 • Ścieżki skanowania tworzone są poprzez zdefiniowanie czterech parametrów: punktu początkowego skanu, długości, wysokości i szerokości skanu.
 • Ścieżki skanowania można zapisywać w postaci makr pomiarowych
 • Dane chmury punktów uzyskanych w wyniku skanowania można eksportować do pliku
  tekstowego lub STL
 • MSURF-S może być uruchamiany z MCOSMOS


MSURF-I

Pozwala na analizę zmierzonej chmury punktów oraz porównanie jej do nominału (modelu CAD)

 • Importowanie modeli CAD
 • Porównywanie cechy z cechą
 • Porównywanie kształtu przekrojów

MSURF Panner

Jest oprogramowaniem automatycznie generującym ścieżki pomiarowe dla skanera laserowego w opoarciu o model CAD. Optymalizacja ścieżki pomiarowej zwiększająca wydajność maszyny.

 • Automatyczne tworzenie programu skanującego
 • Automatyczne generowanie skanów do ekstracji cech geometrycznych
 • Funkcja lustrzanego odbicia
surfacemeasu606t.eps

Oprogramowanie do tworzenia programów Off-line

 • Półautomatyczne tworzenie ścieżek pomiarowych z optymalną orientacją skanera (sondy)
 • Wykrywanie kolizji pomiędzy skanerem a modelem przedmiotu
 • Generowanie danych symulacyjnych chmury punktów, które mają być uzyskane
  przez skanowanie
 • Przedstawianie przejazdów pomiarowych (ruchów skanera) w animacji