Wybierz plik Excel (.xls; .xlsx) lub CSV (.txt; .csv; .tab):
Opróżnij koszyk przed importem:
Pierwszy wiersz zawiera opisy, ignoruj je:
Numer kolumny z numerem artykułu:
Numer kolumny z ilością:
Separator (dotyczy plików *.csv):
Disclaimer
Przed możliwością pobrania z tej strony Podręczników Użytkownika proszę uważnie przeczytać poniższe warunki. Jeśli zgadza się Pani/Pan całkowicie z tymi warunkami może Pani/Pan przejść do podręczników online.
  • Prawa autorskie do podręczników online posiada Mitutoyo Sp. z o.o. (zwana dalej naszą firmą).
  • Żaden podręcznik użytkownika dostępny na tej stronie nie może być powielany, częściowo lub w całości, ani modyfikowany w jakikolwiek sposób bez uprzedniej zgody naszej firmy.
  • Podręczniki dostępne na tej stronie internetowej są odpowiednikami dostarczanych z narzędziami pomiarowymi, takimi jak mikrometry i suwmiarki, które są obecnie dostępne w sprzedaży. Nasza strona internetowa nie zawiera wszystkich podręczników dla naszego całego asortymentu obecnego na rynku. Jeśli nie może Pani/Pan znaleźć podręcznika do konkretnego produktu, proszę skontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą, w celu zakupu tego podręcznika.
  • Podręczniki zamieszczone na tej stronie, mogą nie być modyfikowane lub aktualizowane za każdym razem, gdy zostanie wydana nowa wersja podręcznika.
  • Materiały drukowane, takie jak na przykład poradniki, które uzupełniają podręcznik użytkownika, mogą być dostarczane z produktem. Należy pamiętać, że materiały te nie zostaną udostępnione na tej stronie.
  • Wygląd produktu i specyfikacje opisane w podręczniku użytkownika mogą ulec zmianie, a produkcja i dystrybucja dowolnego produktu może zostać wstrzymana bez powiadomienia.
  • Usługi świadczone na tej stronie mogą zostać wstrzymane albo zmienione bez uprzedzenia. Dotyczy to zarówno treści jak i warunków dostępu.
  • Podręczniki użytkownika na tej stronie są dokumentami online dla klientów, którzy kupili produkty naszej firmy. Proszę pamiętać, że nasza firma może nie odpowiedzieć na zapytania skierowane z innych źródeł niż od naszych klientów.
  • Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnej osoby lub podmiotu w odniesieniu do jakichkolwiek bezpośrednich lub pośrednich strat lub szkód (w tym szkód spowodowanych uszkodzeniem danych, przerwami w pracy itp.) wynikających z korzystania lub nie korzystania z tej witryny internetowej, nawet jeśli nasza firma została wcześniej powiadomiona o wystąpieniu takiej straty, uszkodzenia lub możliwości dochodzenia roszczeń od strony trzeciej.
  • Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa opisane w podręcznikach użytkownika mogą ulec zmianie zgodnie z każdą zmianą przepisów prawnych.

Wyświetlacz dla serii 542

Kod produktu: 02ADD400

02add400bis_d.jpg

Wyświetlacz dla serii 542

Kod produktu: 02ADD400

Sugerowana cena detaliczna: 477,00
Opis
Pozwala ustawić wskaźnik EV bez komputera lub innego urządzenia.
Wskaźnik może wyświetlić każdą wartość pomiaru wraz z oceną tolerancji
GO / NG oraz ocenę całkowitą GO / NG dla wszystkich wskaźników.
Pozwala ustawić wskaźnik EV bez komputera lub innego urządzenia.
Wskaźnik może wyświetlić każdą wartość pomiaru wraz z oceną tolerancji
GO / NG oraz ocenę całkowitą GO / NG dla wszystkich wskaźników.
Opis:
Jeden wyświetlacz pozwala na wyświetlanie wartości i ustawień tylko z jednego licznika EV
Wyświetlacz LED : Wyświetlanie kanału. Wyświetlanie trybu pomiaru (wartość bieżąca, maksimum, minimum, bicie)
Funkcje : Przełączanie kanałów, zmiana trybu pomiaru (wartość bieżąca, maksimum, minimum, bicie), ustawianie parametrów, wartość wstępna, ustawianie tolerancji
Wejście/wyjście : Złącza RS : 1 wejściowe i 1 wyjściowe
Wyświetlanie błędów : Nadmierna szybkość, błąd czujnika i inne
Wyświetlacz:
Czerwony wyświetlacz LED, 6 cyfr plus znak
(8 cyfr wewnętrznego licznika EV)
Dostawa:
Zasilacz, kabel sieciowy i kable łączące nie są dołączone. Proszę zobaczyć akcesoria poniżej.
Wyświetlanie oceny tolerancji:
Wskaźnik LED (3 stopnie : Bursztynowy, Zielony, Czerwony)
Zasilanie:
Styki śrubowe M3, 12-24V DC, 200 mA
Funkcje:
Specyfikacja 02ADD400
415_d-ev_zu.eps
415_d-ev_zu.eps
02add400_d2.eps