Wybierz plik Excel (.xls; .xlsx) lub CSV (.txt; .csv; .tab):
Opróżnij koszyk przed importem:
Pierwszy wiersz zawiera opisy, ignoruj je:
Numer kolumny z numerem artykułu:
Numer kolumny z ilością:
Separator (dotyczy plików *.csv):

Pierścienie ustawcze

177-146_z1.eps
177-146_z1.eps
Calowe pierścienie nastawcze używane do szybkiego i dokładnego ustawiania średnicówek zegarowych, Holtest i przyrządów mikrometrycznych wewnętrznych.