SENSORPAK

02adm260_2_eps
Program SENSORPAK wspomaga obsługę specjalnych przyrządów pomiarowych i stanowisk pomiarowych. Posiada on następujące cechy:
  • Jednoczesne wyświetlanie wartości pomiarowych do 60 czujników w czasie rzeczywistym.
  • Obliczenia na podstawie zmierzonych wartości do 30 czujników w czasie rzeczywistym.
  • Różne sposoby prezentacji graficznej wyników pomiarów: liczba, czujnik zegarowy, wskaźnik paskowy.
  • Rejestrowanie danych w kartach kontroli lub w tabelach.
  • Możliwe dalsze przetwarzanie danych pomiarowych w programach zewnętrznych np. Microsoft® Excel®, MeasurLink.