Wybierz plik Excel (.xls; .xlsx) lub CSV (.txt; .csv; .tab):
Opróżnij koszyk przed importem:
Pierwszy wiersz zawiera opisy, ignoruj je:
Numer kolumny z numerem artykułu:
Numer kolumny z ilością:
Separator (dotyczy plików *.csv):

Wyposażenie systemów Quick Vision

qv_filter_a.eps

Funkcja Tracking Auto Focus TTL (Through The Lens - poprzez obiektyw) (1)
Przeznaczona dla Quick Vision-APEX, Quick Vision-HYPER, Quick Vision-STREAM PLUS,
Quick Vision-ULTRA
Zespół automatycznego ogniskowania ze śledzeniem (TAF - Tracking Auto Focus), dzięki zastosowaniu w systemie detekcji metody podwójnego otworka, umożliwia  wysokiej szybkości pomiary w osi Z.
Funkcja TAF śledzi falistość i uwydatnia nierówności powierzchni w kierunku osi Z czym zwiększa
wydajność pomiaru w porównaniu z pomiarem w trybie normalnym.
Zastosowanie funkcji TAF w modelach Quick Vision Stream Plus umożliwia pomiary w pełni
non-stop.
qv_index_a.tif

Funkcja Tracking Auto Focus TTL (Through The Lens - poprzez obiektyw) (1)
Przeznaczona dla Quick Vision-APEX, Quick Vision-HYPER, Quick Vision-STREAM PLUS,
Quick Vision-ULTRA
Zespół automatycznego ogniskowania ze śledzeniem (TAF - Tracking Auto Focus), dzięki zastosowaniu w systemie detekcji metody podwójnego otworka, umożliwia  wysokiej szybkości pomiary w osi Z.
Funkcja TAF śledzi falistość i uwydatnia nierówności powierzchni w kierunku osi Z czym zwiększa
wydajność pomiaru w porównaniu z pomiarem w trybie normalnym.
Zastosowanie funkcji TAF w modelach Quick Vision Stream Plus umożliwia pomiary w pełni
non-stop.