Wybierz plik Excel (.xls; .xlsx) lub CSV (.txt; .csv; .tab):
Opróżnij koszyk przed importem:
Pierwszy wiersz zawiera opisy, ignoruj je:
Numer kolumny z numerem artykułu:
Numer kolumny z ilością:
Separator (dotyczy plików *.csv):
Disclaimer
Przed możliwością pobrania z tej strony Podręczników Użytkownika proszę uważnie przeczytać poniższe warunki. Jeśli zgadza się Pani/Pan całkowicie z tymi warunkami może Pani/Pan przejść do podręczników online.
  • Prawa autorskie do podręczników online posiada Mitutoyo Sp. z o.o. (zwana dalej naszą firmą).
  • Żaden podręcznik użytkownika dostępny na tej stronie nie może być powielany, częściowo lub w całości, ani modyfikowany w jakikolwiek sposób bez uprzedniej zgody naszej firmy.
  • Podręczniki dostępne na tej stronie internetowej są odpowiednikami dostarczanych z narzędziami pomiarowymi, takimi jak mikrometry i suwmiarki, które są obecnie dostępne w sprzedaży. Nasza strona internetowa nie zawiera wszystkich podręczników dla naszego całego asortymentu obecnego na rynku. Jeśli nie może Pani/Pan znaleźć podręcznika do konkretnego produktu, proszę skontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą, w celu zakupu tego podręcznika.
  • Podręczniki zamieszczone na tej stronie, mogą nie być modyfikowane lub aktualizowane za każdym razem, gdy zostanie wydana nowa wersja podręcznika.
  • Materiały drukowane, takie jak na przykład poradniki, które uzupełniają podręcznik użytkownika, mogą być dostarczane z produktem. Należy pamiętać, że materiały te nie zostaną udostępnione na tej stronie.
  • Wygląd produktu i specyfikacje opisane w podręczniku użytkownika mogą ulec zmianie, a produkcja i dystrybucja dowolnego produktu może zostać wstrzymana bez powiadomienia.
  • Usługi świadczone na tej stronie mogą zostać wstrzymane albo zmienione bez uprzedzenia. Dotyczy to zarówno treści jak i warunków dostępu.
  • Podręczniki użytkownika na tej stronie są dokumentami online dla klientów, którzy kupili produkty naszej firmy. Proszę pamiętać, że nasza firma może nie odpowiedzieć na zapytania skierowane z innych źródeł niż od naszych klientów.
  • Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnej osoby lub podmiotu w odniesieniu do jakichkolwiek bezpośrednich lub pośrednich strat lub szkód (w tym szkód spowodowanych uszkodzeniem danych, przerwami w pracy itp.) wynikających z korzystania lub nie korzystania z tej witryny internetowej, nawet jeśli nasza firma została wcześniej powiadomiona o wystąpieniu takiej straty, uszkodzenia lub możliwości dochodzenia roszczeń od strony trzeciej.
  • Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa opisane w podręcznikach użytkownika mogą ulec zmianie zgodnie z każdą zmianą przepisów prawnych.

LSM-9506

Model zespolony z wyświetlaczem

Kod produktu: 544-115D

544-115_z.eps

LSM-9506

Model zespolony z wyświetlaczem

Kod produktu: 544-115D

Cena na żądanie
Opisze zintegrowanym licznikiem
ze zintegrowanym licznikiem
Cale-mm:
Metryczne
Liniowość przy 20°C:
±2,5 µm
Błąd pozycji:
±2,5 µm
Obszar pomiaru
:
10 x 60 mm
Długość fali lasera:
650 nm, światło widzialne
Tempo skanowania:
1 600 skanów/s
Prędkość skanowania:
226 m/s
Laser zgodny z normami::
IEC
Wyświetlacz główny:
Fluorescencyjny, 16-cyfrowy
Dostępne złącza:
RS-232C, Digimatic, gniazdo przełącznika nożnego
Ocena GO/±NG:
Tak
OFFSET:
Tak
Pomiar próby:
Tak
Obliczenia statystyczne:
Tak
Powtarzalność (±2ơ):
±0,6 µm
Rozdzielczość
(do wyboru):
0,00005-0,1 mm
Zasilanie:
100-240VAC, 40VA, 50/60Hz
Wyjście
danych:
Tak
Ocena grupowa:
Tak
Wyświetlanie pozycji przedmiotu:
Tak
Pomiar obiektu przezroczystego:
Tak
Pomiar automatyczny:
Tak
Eliminacja danych odstających:
Tak
Masa:
13 kg
544-115_d.tif
Export on Demand