Wybierz plik Excel (.xls; .xlsx) lub CSV (.txt; .csv; .tab):
Opróżnij koszyk przed importem:
Pierwszy wiersz zawiera opisy, ignoruj je:
Numer kolumny z numerem artykułu:
Numer kolumny z ilością:
Separator (dotyczy plików *.csv):
Disclaimer
Przed możliwością pobrania z tej strony Podręczników Użytkownika proszę uważnie przeczytać poniższe warunki. Jeśli zgadza się Pani/Pan całkowicie z tymi warunkami może Pani/Pan przejść do podręczników online.
 • Prawa autorskie do podręczników online posiada Mitutoyo Sp. z o.o. (zwana dalej naszą firmą).
 • Żaden podręcznik użytkownika dostępny na tej stronie nie może być powielany, częściowo lub w całości, ani modyfikowany w jakikolwiek sposób bez uprzedniej zgody naszej firmy.
 • Podręczniki dostępne na tej stronie internetowej są odpowiednikami dostarczanych z narzędziami pomiarowymi, takimi jak mikrometry i suwmiarki, które są obecnie dostępne w sprzedaży. Nasza strona internetowa nie zawiera wszystkich podręczników dla naszego całego asortymentu obecnego na rynku. Jeśli nie może Pani/Pan znaleźć podręcznika do konkretnego produktu, proszę skontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą, w celu zakupu tego podręcznika.
 • Podręczniki zamieszczone na tej stronie, mogą nie być modyfikowane lub aktualizowane za każdym razem, gdy zostanie wydana nowa wersja podręcznika.
 • Materiały drukowane, takie jak na przykład poradniki, które uzupełniają podręcznik użytkownika, mogą być dostarczane z produktem. Należy pamiętać, że materiały te nie zostaną udostępnione na tej stronie.
 • Wygląd produktu i specyfikacje opisane w podręczniku użytkownika mogą ulec zmianie, a produkcja i dystrybucja dowolnego produktu może zostać wstrzymana bez powiadomienia.
 • Usługi świadczone na tej stronie mogą zostać wstrzymane albo zmienione bez uprzedzenia. Dotyczy to zarówno treści jak i warunków dostępu.
 • Podręczniki użytkownika na tej stronie są dokumentami online dla klientów, którzy kupili produkty naszej firmy. Proszę pamiętać, że nasza firma może nie odpowiedzieć na zapytania skierowane z innych źródeł niż od naszych klientów.
 • Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnej osoby lub podmiotu w odniesieniu do jakichkolwiek bezpośrednich lub pośrednich strat lub szkód (w tym szkód spowodowanych uszkodzeniem danych, przerwami w pracy itp.) wynikających z korzystania lub nie korzystania z tej witryny internetowej, nawet jeśli nasza firma została wcześniej powiadomiona o wystąpieniu takiej straty, uszkodzenia lub możliwości dochodzenia roszczeń od strony trzeciej.
 • Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa opisane w podręcznikach użytkownika mogą ulec zmianie zgodnie z każdą zmianą przepisów prawnych.

Mikrometr laserowy

LSM-6902H

Kod produktu: 544-498D

lsm-6902h.jpg

Mikrometr laserowy

LSM-6902H

Kod produktu: 544-498D

Sugerowana cena detaliczna: 9 150,00
Opis


Ultra wysokiej dokładności bezdotykowy system pomiarowy LSM-902/6900 wykorzystujący wysokiej szybkości skanowanie wiązką lasera. Idealny do pomiaru przedmiotów trudnych lub niemożliwych do zmierzenia przy użyciu konwencjonalnych przyrządów, takich jak przedmioty z tworzyw sztucznych lub z innych miękkich materiałów, które mogą zmieniać kształt pod naciskiem. 

 • Odpowiedni do pomiarów wałeczków wzorcowych i sprawdzianów tłoczkowych.
 • Szeroki zakres pomiarowy od ø 0,1 mm do ø 25 mm.
 • Ultra-wysoka dokładność z liniowością na poziomie ±0,5 μm w całym zakresie pomiarowym oraz ±(0,3+0,1ΔD) μm w wąskim zakresie.
 • Ultra-wysoka powtarzalność ±0,05 μm.


Ultra wysokiej dokładności bezdotykowy system pomiarowy LSM-902/6900 wykorzystujący wysokiej szybkości skanowanie wiązką lasera. Idealny do pomiaru przedmiotów trudnych lub niemożliwych do zmierzenia przy użyciu konwencjonalnych przyrządów, takich jak przedmioty z tworzyw sztucznych lub z innych miękkich materiałów, które mogą zmieniać kształt pod naciskiem. 

 • Odpowiedni do pomiarów wałeczków wzorcowych i sprawdzianów tłoczkowych.
 • Szeroki zakres pomiarowy od ø 0,1 mm do ø 25 mm.
 • Ultra-wysoka dokładność z liniowością na poziomie ±0,5 μm w całym zakresie pomiarowym oraz ±(0,3+0,1ΔD) μm w wąskim zakresie.
 • Ultra-wysoka powtarzalność ±0,05 μm.
Zakres:
0.1 - 25 mm
Rozdzielczość
(do wyboru):
0,01-10 μm
Liniowość przy 20°C:
Cały zakres: ± 0.5 μm
Ograniczony zakres: ± (0.3 + 0.1ΔD) um
Błąd pozycji:
±0,5 μm
Obszar pomiaru
:
3 x 25 mm
Długość fali lasera:
650 nm, swiatło widzialne
Tempo skanowania:
1600skanów/s
Prędkość skanowania:
112m/s
Laser zgodny z normami::
IEC
Wyświetlacz główny:
16-cyfrowy
Dostępne złącza:
RS-232C, Analog I/O, przełącznik nożny
Powtarzalność (±2ơ):
±0,045 μm
Zasilanie:
100 - 240VAC, 40 VA, 50/60Hz
Ocena GO/±NG:
Tak
OFFSET:
Tak
Pomiar próby:
Tak
Obliczenia statystyczne:
Tak
Wyjście danych:
Tak
Zerowanie:
Tak
PRESET:
Tak
Ocena grupowa:
Tak
Wyświetlanie pozycji przedmiotu:
Tak
Pomiar obiektu przezroczystego:
Tak
Pomiar automatyczny:
Tak
Eliminacja danych odstających:
Tak
Cale-mm:
Metryczne
544lsm6900dim_d.ai
544lsm6900dim_d.ai
544lsm902dim_d.ai