Wybierz plik Excel (.xls; .xlsx) lub CSV (.txt; .csv; .tab):
Opróżnij koszyk przed importem:
Pierwszy wiersz zawiera opisy, ignoruj je:
Numer kolumny z numerem artykułu:
Numer kolumny z ilością:
Separator (dotyczy plików *.csv):
Disclaimer
Przed możliwością pobrania z tej strony Podręczników Użytkownika proszę uważnie przeczytać poniższe warunki. Jeśli zgadza się Pani/Pan całkowicie z tymi warunkami może Pani/Pan przejść do podręczników online.
 • Prawa autorskie do podręczników online posiada Mitutoyo Sp. z o.o. (zwana dalej naszą firmą).
 • Żaden podręcznik użytkownika dostępny na tej stronie nie może być powielany, częściowo lub w całości, ani modyfikowany w jakikolwiek sposób bez uprzedniej zgody naszej firmy.
 • Podręczniki dostępne na tej stronie internetowej są odpowiednikami dostarczanych z narzędziami pomiarowymi, takimi jak mikrometry i suwmiarki, które są obecnie dostępne w sprzedaży. Nasza strona internetowa nie zawiera wszystkich podręczników dla naszego całego asortymentu obecnego na rynku. Jeśli nie może Pani/Pan znaleźć podręcznika do konkretnego produktu, proszę skontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą, w celu zakupu tego podręcznika.
 • Podręczniki zamieszczone na tej stronie, mogą nie być modyfikowane lub aktualizowane za każdym razem, gdy zostanie wydana nowa wersja podręcznika.
 • Materiały drukowane, takie jak na przykład poradniki, które uzupełniają podręcznik użytkownika, mogą być dostarczane z produktem. Należy pamiętać, że materiały te nie zostaną udostępnione na tej stronie.
 • Wygląd produktu i specyfikacje opisane w podręczniku użytkownika mogą ulec zmianie, a produkcja i dystrybucja dowolnego produktu może zostać wstrzymana bez powiadomienia.
 • Usługi świadczone na tej stronie mogą zostać wstrzymane albo zmienione bez uprzedzenia. Dotyczy to zarówno treści jak i warunków dostępu.
 • Podręczniki użytkownika na tej stronie są dokumentami online dla klientów, którzy kupili produkty naszej firmy. Proszę pamiętać, że nasza firma może nie odpowiedzieć na zapytania skierowane z innych źródeł niż od naszych klientów.
 • Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnej osoby lub podmiotu w odniesieniu do jakichkolwiek bezpośrednich lub pośrednich strat lub szkód (w tym szkód spowodowanych uszkodzeniem danych, przerwami w pracy itp.) wynikających z korzystania lub nie korzystania z tej witryny internetowej, nawet jeśli nasza firma została wcześniej powiadomiona o wystąpieniu takiej straty, uszkodzenia lub możliwości dochodzenia roszczeń od strony trzeciej.
 • Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa opisane w podręcznikach użytkownika mogą ulec zmianie zgodnie z każdą zmianą przepisów prawnych.

Detektor krawędzi

Optoeye-200

Kod produktu: 332-151

332-151_z1.eps
332-151_z1.eps
pj-h3000_mit_qm_data.eps
332-151_d.ai

Detektor krawędzi

Optoeye-200

Kod produktu: 332-151

Sugerowana cena detaliczna: 1 473,00
Opis
Detektor krawędzi Optoeye 200 minimalizujący wpływ operatora.
 • Dzięki automatycznemu wykrywaniu krawędzi detektor Optoeye redukuje wpływ operatora na dokładność pomiarów.
 • PJ-H30 : Detektor Optoeye można stosować z modelami  PJ-H30A, PJ-H30C oraz PJ-H30E (wymagany jest adapter 12AAG983). Modele PJ-H30B/D posiadają wbudowany detektor krawędzi.
 • PV-5110, PJ-3515F, oraz PJ-A14 : Detektor krawędzi Optoeye może być wykorzystywany tylko w połączeniu z QM-Data 200.
 • PJ-A3000 : Detektor Optoeye można stosować z modelami 302-701/302-702/302-703/302-705/302-706/302-707/302-711/302-712/302-713 w połączeniu z QM-Data 200.
 • Przy stosowaniu detektora Optoeye wszystkie liniały projektora muszą być podłączone bezpośrednio do QM-Data 200, co oznacza brak możliwości korzystania z liczników wbudowanych (z wyjątkiem PJ-H30B i typu D)
Detektor krawędzi Optoeye 200 minimalizujący wpływ operatora.
 • Dzięki automatycznemu wykrywaniu krawędzi detektor Optoeye redukuje wpływ operatora na dokładność pomiarów.
 • PJ-H30 : Detektor Optoeye można stosować z modelami  PJ-H30A, PJ-H30C oraz PJ-H30E (wymagany jest adapter 12AAG983). Modele PJ-H30B/D posiadają wbudowany detektor krawędzi.
 • PV-5110, PJ-3515F, oraz PJ-A14 : Detektor krawędzi Optoeye może być wykorzystywany tylko w połączeniu z QM-Data 200.
 • PJ-A3000 : Detektor Optoeye można stosować z modelami 302-701/302-702/302-703/302-705/302-706/302-707/302-711/302-712/302-713 w połączeniu z QM-Data 200.
 • Przy stosowaniu detektora Optoeye wszystkie liniały projektora muszą być podłączone bezpośrednio do QM-Data 200, co oznacza brak możliwości korzystania z liczników wbudowanych (z wyjątkiem PJ-H30B i typu D)
Min. średnica:
2 mm na ekranie
Min. szerokość:
1 mm na ekranie