Wybierz plik Excel (.xls; .xlsx) lub CSV (.txt; .csv; .tab):
Opróżnij koszyk przed importem:
Pierwszy wiersz zawiera opisy, ignoruj je:
Numer kolumny z numerem artykułu:
Numer kolumny z ilością:
Separator (dotyczy plików *.csv):

Obiektywy serii FS dla obserwacji w polu jasnym/ciemnym

bd_plan_apo.jpg
Features


  • Bright/Dark Field Inspection
  • Infinity corrected
  • Long Working Distance
  • High Qualtiy Plan Apochromat Design
  • Suited for inspection of scratches, concavity and convexity on surfaces