LINIAŁ POMIAROWY AT113 - model z większą dokładnością

539_201_30_psd
Dokładność: (3+3L/1000) µm L = Zakres efektywny (mm)
Dokładność: (3+3L/1000) µm L = Zakres efektywny (mm)
Ten niewielkich rozmiarów liniał charakteryzuje się następującymi cechami:
  • Liniał szklany - Zero niezakodowane
  • Współczynnik rozszerzalności (8 ± 1)x 10-6/K-1
  • Do podłączenia wskaźnika stosowany jest zbrojony kabel INOX.