Wybierz plik Excel (.xls; .xlsx) lub CSV (.txt; .csv; .tab):
Opróżnij koszyk przed importem:
Pierwszy wiersz zawiera opisy, ignoruj je:
Numer kolumny z numerem artykułu:
Numer kolumny z ilością:
Separator (dotyczy plików *.csv):
Disclaimer
Przed możliwością pobrania z tej strony Podręczników Użytkownika proszę uważnie przeczytać poniższe warunki. Jeśli zgadza się Pani/Pan całkowicie z tymi warunkami może Pani/Pan przejść do podręczników online.
 • Prawa autorskie do podręczników online posiada Mitutoyo Sp. z o.o. (zwana dalej naszą firmą).
 • Żaden podręcznik użytkownika dostępny na tej stronie nie może być powielany, częściowo lub w całości, ani modyfikowany w jakikolwiek sposób bez uprzedniej zgody naszej firmy.
 • Podręczniki dostępne na tej stronie internetowej są odpowiednikami dostarczanych z narzędziami pomiarowymi, takimi jak mikrometry i suwmiarki, które są obecnie dostępne w sprzedaży. Nasza strona internetowa nie zawiera wszystkich podręczników dla naszego całego asortymentu obecnego na rynku. Jeśli nie może Pani/Pan znaleźć podręcznika do konkretnego produktu, proszę skontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą, w celu zakupu tego podręcznika.
 • Podręczniki zamieszczone na tej stronie, mogą nie być modyfikowane lub aktualizowane za każdym razem, gdy zostanie wydana nowa wersja podręcznika.
 • Materiały drukowane, takie jak na przykład poradniki, które uzupełniają podręcznik użytkownika, mogą być dostarczane z produktem. Należy pamiętać, że materiały te nie zostaną udostępnione na tej stronie.
 • Wygląd produktu i specyfikacje opisane w podręczniku użytkownika mogą ulec zmianie, a produkcja i dystrybucja dowolnego produktu może zostać wstrzymana bez powiadomienia.
 • Usługi świadczone na tej stronie mogą zostać wstrzymane albo zmienione bez uprzedzenia. Dotyczy to zarówno treści jak i warunków dostępu.
 • Podręczniki użytkownika na tej stronie są dokumentami online dla klientów, którzy kupili produkty naszej firmy. Proszę pamiętać, że nasza firma może nie odpowiedzieć na zapytania skierowane z innych źródeł niż od naszych klientów.
 • Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnej osoby lub podmiotu w odniesieniu do jakichkolwiek bezpośrednich lub pośrednich strat lub szkód (w tym szkód spowodowanych uszkodzeniem danych, przerwami w pracy itp.) wynikających z korzystania lub nie korzystania z tej witryny internetowej, nawet jeśli nasza firma została wcześniej powiadomiona o wystąpieniu takiej straty, uszkodzenia lub możliwości dochodzenia roszczeń od strony trzeciej.
 • Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa opisane w podręcznikach użytkownika mogą ulec zmianie zgodnie z każdą zmianą przepisów prawnych.

Suwmiarka ABSOLUTE Digimatic ze szczęką przestawną

0-150mm, IP67

Kod produktu: 573-611-20

573-611-20_new.jpg
573-611-20_new.jpg
tuev_en_2011207400.eps
absolute_logo_4c.eps
ip67.eps

Suwmiarka ABSOLUTE Digimatic ze szczęką przestawną

0-150mm, IP67

Kod produktu: 573-611-20

Sugerowana cena detaliczna: 590,00
Opis

Suwmiarka ze szczęką przesuwną do części stopniowanych.

 • Przesuwna szczęka ułatwia pomiary obszarów o różnych wysokościach i trudno dostępnych cech mierzonych przedmiotów.

Suwmiarka ze szczęką przesuwną do części stopniowanych.

 • Przesuwna szczęka ułatwia pomiary obszarów o różnych wysokościach i trudno dostępnych cech mierzonych przedmiotów.
Dokładność:
±0,02 mm
Błąd graniczny dopuszczalny E (MPE):
±0,02 mm
Max. Permissible Error S MPE:
±0,04 mm
Masa:
168 g
Rozdzielczość:
0,01 mm
Maks. szybkość reakcji:
Nieograniczona
ORIGIN (zerowanie ABS) :
Tak
Auto wyłączanie (po 20 min. bezczynności):
Tak
Sygnalizacja niskiego napięcia:
Tak
Wyjście danych:
Tak