Wybierz plik Excel (.xls; .xlsx) lub CSV (.txt; .csv; .tab):
Opróżnij koszyk przed importem:
Pierwszy wiersz zawiera opisy, ignoruj je:
Numer kolumny z numerem artykułu:
Numer kolumny z ilością:
Separator (dotyczy plików *.csv):
 • Ręczne przyrządy pomiarowe i systemy zarządzania danymi Widok
 • Systemy czujnikowe Widok
 • Systemy sensoryczne - LSM Widok
 • Liniały pomiarowe Widok
 • Optyczne systemy pomiarowe Widok
 • Pomiary kształtu Widok
 • Pomiary twardości Widok
 • Współrzędnościowe Maszyny Pomiarowe Widok
 • Wizyjne Systemy Pomiarowe Widok
 • Końcówka i akcesoria Widok
 • Systemy mocowań Widok