PRPL 1533 - Surftest SJ-210, 310 SERIES_WEB

POMIARY GEOMETRII POWIERZCHNI SERIA SJ-210 / 310 Przenośny przyrząd do pomiaru chropowatości powierzchni PRPL1533

Przenośny przyrząd do pomiaru chropowatości powierzchni Seria SJ-210 / 310 Niewielkie wymiary i najwyższa funkcjonalność Te łatwe w obsłudze przyrządy do pomiaru chropowatości powierzchni od lat są najczęściej wybieranymi przez użytkowników. Seria Wygodny, niewielki i przenośny przyrząd do pomiaru chropowatości powierzchni, idealny do stosowania w dowolnym miejscu na zakładzie. Części silnikowe Szyny kolejowe 2

Seria SJ, wykorzystywana w branży od ponad 20 lat, obejmuje pionierskie, kompaktowe przyrządy do pomiaru chropowatości powierzchni. Dzięki zaawansowanym parametrom użytkowym stanowią one nieodzowny element procesów produkcyjnych na całym świecie. Seria Surftest SJ-310 Kompaktowy i przenośny przyrząd do pomiaru chropowatości powierzchni o najwyższej funkcjonalności z wbudowaną drukarką. Przykładowy ł ow - Dylatacje mostowe t e 3

Szukam przyrządu, który zapewnia czytelne wskazanie i szybki wydruk wyników pomiaru chropowatości powierzchni. Sprostaj wszelkim wyzwaniom z serią SJ-210 / 310! Przypadek 1 Przypadek 2 Przypadek 3 Przenoszenie mierzonych przedmiotów na stanowisko pomiarowe jest czasochłonne. Potrzebuję mierzyć różne powierzchnie bez przenoszenia mierzonego przedmiotu. Pomiar chropowatości jest skomplikowany... Czy mogę go wykonać samodzielnie? 4

Dzięki serii SJ-210 / 310... Dzięki serii SJ-210 / 310... Dzięki serii SJ-210 / 310... Możesz wykonać pomiar obserwując jednocześnie chropowatość na wykresie! Wydruk dostępny w kilka sekund! (SJ-310) Dzięki pomiarom na miejscu, nie ma potrzeby przenoszenia dużych i ciężkich przedmiotów! Pomiar dowolnej powierzchni lekkim i kompaktowym przyrządem! Prosty pomiar z użyciem płozy*! * Metoda pomiaru z uproszczonym poziomowaniem mierzonej powierzchni przez pomiary w odniesieniu do płozy, która podąża za konturem powierzchni przedmiotu. 5

Wyjątkowo prosty pomiar! Krótszy czas wprowadzania danych: Interfejs służący do transmisji wyników obliczeń przyrządu serii SJ-210/310 przez USB do arkusza kalkulacyjnego zainstalowanego na komputerze umożliwia import wyników obliczeń (wartości numerycznych) po naciśnięciu pojedynczego przycisku. Import wyników obliczeń (wartości numerycznych) po naciśnięciu pojedynczego przycisku. Kabel USB z konwersją sygnału klawiatury* I T- 016 U 26 4 - 016 -10 * Wymaga dodatkowego kabla ł ąc z ącego. 1 m: 936937 2 m: 965014 Wejś cie USB Tool - Direc t U S B - I T N - D 0 6AFM38 0D U-WAVE-T* (Połączenie z przyrządem serii SJ-210 / 310) 02 A ZD 8 8 0G * Wymaga dodatkowego kabla ł ąc z ącego. 02AZD790D Odbiornik U-WAVE-R (Połączenie z komputerem) 02 A ZD 810D Pr z ykładowe po łąc zenie z S J -210 Pr z ykładowe po łąc zenie z S J -310 System bezprzewodowej komunikacji danych pomiarowych U-WAVE (opcja) Eksport danych po naciśnięciu pojedynczego przycisku USB INPUT TOOL (opcja) „U-WAVE” to system umożliwiający eksport danych pomiarowych do standardowego oprogramowania (Excel, Notatnik, itp.) po naciśnięciu pojedynczego przycisku. Bezprzewodowa komunikacja nie zakłóca w żaden sposób pomiaru i ogranicza nakłady pracy wymagane przy ręcznym wprowadzaniu danych, a także ewentualne błędy, poprawiając ogólną wydajność pomiaru. 6

Program umożliwia nie tylko rozpoczęcie pomiaru lub zmianę parametrów pomiaru z poziomu komputera, ale również tworzenie tabeli danych pomiarowych dzięki makrom Microsoft Excel. Ułatwia to obsługę przyrządów serii SJ-210 / 310 i ogranicza czas przygotowania raportów. • System operacyjny: Windows 7 Windows 8 Windows 10 • Arkusz kalkulacyjny: Microsoft® Excel 2010 Microsoft® Excel 2013 Microsoft® Excel 2016 Microsoft® Excel 2019 Office365® ProPlus (Windows10 Pro) Wymagane oprogramowanie Oprogramowanie jest dostępne do pobrania bezpłatnie ze strony firmowej Mitutoyo. ht tps : / /www.mi tutoyo . eu/en_us /down l oads / sof tware - and-updates USB Communication Tool dla SJ Wymagany jest również dodatkowy kabel USB. • Kabel USB dla pr z yr ządów serii S J -210 (2 m) 12 A AL 0 68 Uwaga: Dowolny dostępny w sprzedaży standardowy kabel USB Mini typu B lub równoważny • Kabel USB dla pr z yr ządów serii S J -310 12 A AD510 Uwaga: Dowolny dostępny w sprzedaży standardowy kabel USB typu B lub równoważny Uwaga: W indow s OS , Mi cros of t ® E xce l i O f fice365 P ro P lus to produk t y Mi cros of t Cor porat i on. Wystarczy podłączyć drukarkę do wyjścia eksportu danych Digimatic przyrządu serii SJ-210 / 310 i wydrukować* wyniki obliczeń, wykonać różne analizy statystyczne, wyznaczyć histogram lub wykres D, jak również wykonać złożone operacje na kartach kontrolnych X-R. * Symbol „μm” nie jes t drukowany. Wyniki pomiaru mogą być drukowane bez us t awienia jednos tki. Dane zarejestrowane przez przyrząd serii SJ-210 / 310 mogą być eksportowane do FORMTRACEPAK-AP, pakietu oprogramowania do analizy i oceny danych z użyciem karty pamięci (opcja), umożliwiając wykonanie zaawansowanych analiz. Rozpoczęcie i zakończenie pomiaru po pojedynczym naciśnięciu przełącznika! Znacznie większa wydajność pomiarów dużej liczby identycznych mierzonych przedmiotów w jednym cyklu. 26 4 -505 • Seria SJ-210 / 310→ DP-1VA LOGGER Kabel łączący 1 m: 936937 2 m: 965014 12A A J 0 8 8 12 A AW4 5 2 Uwaga 1: Kar t a pami ę ci mi cro SD (z adapterem kar t y SD). Uwaga 2: P r z y r z ąd może ni e być kompat ybi lny ze ws z y s tkimi kar t ami pami ę ci. W t akim pr z ypadku nal eż y uż yć innej kar t y pami ę ci SD. Różne konfiguracje! Większa wydajność dzięki wykorzystaniu różnych opcji Oszczędność czasu i łatwość obsługi! Większa wygoda dzięki połączeniu z komputerem 7

Funkcje przyrządów serii SJ-210 / 310 Ustawienia parametrów przyrządu SJ-310 Ustawienia parametrów przyrządu SJ-210 Uwaga: Wymagana jest dodatkowa karta pamięci (opcja). 8

Ustawienie hasła B r a k kon t a k t u Wyświetlacz SJ-210 Kontakt B r a k kon t a k t u Wyświetlacz SJ-310 Kontakt 9

Przyrząd serii SJ-210 - Zaawansowana funkcjonalność Doskonała czytelność! Kolorowy wyświetlacz LCD 2,4" Czytelny i duży wyświetlacz z podświetleniem. Czytelny ekran oceny tolerancji GO/NG Łatwa identyfikacja wyniku OK / NG na podstawie różnych kolorów. Łatwe w obsłudze przyciski: bez możliwości przypadkowego naciśnięcia! Najczęściej używane przyciski są dostępne na przednim panelu przyrządu. Rzadziej używane przyciski znajdują się pod pokrywą, ograniczając ryzyko przypadkowego naciśnięcia. 10

Przyrząd serii Surftest SJ- 210 Intuicyjne skróty Wyjątkowo szybka transmisja danych Drukarka do SJ - 210 (opcja) Możliwość drukowania ocenionych profili, w yników obliczeń i w ykresów na dedykowanej drukarce SJ -210. Niewielki rozmiar (szer. × gł. × w ys.: 93×25×70 mm) i wbudowany akumulator zapewniają doskonałą mobilność. ■ Źród ło zasilania (zasilac z sie ciow y lub akumulator) ■ Drukowane dane: p arametr y pomiaru , w yniki oblic zeń , oceniane profile, kr z y wa udzia łu materia łowego (BAC ), kr z y wa rozkładu ampli tudy (ADC ), oraz dane warunków otoc zenia. 178 - 421D Pr z yk ładow y w ydruk Materia ł y ek sploatac yjne do drukarki: Papier do drukarki o s t andardowej tr wa ło ś ci (5 rolek) 270732 Papier do drukarki o zwięk s zonej tr wa ło ś ci (5 rolek) 12 A A A876 Ustawienia wyświetlacza można zmienić za pomocą przycisków [←] i [→] dostępnych po otwarciu pokrywy. Wybrane parametry, na przykład, wartość odcięcia (λc) i liczbę odcinków (N) można zmienić w bardzo prosty sposób. Standardowo wyposażony w szereg złączy W E / WY oraz standardowe złącze USB. Doskonała mobilność: łatwe przenoszenie Wygodne, dedykowane etui ułatwiające przenoszenie (akcesorium standardowe) 11

Przyrząd serii SJ-310 - Zaawansowana funkcjonalność Wszystkie procesy, od pomiaru do drukowania wyników, można wykonać po naciśnięciu pojedynczego przycisku. Drukowanie trwa zaledwie kilka sekund! Funkcja jednoczesnej oceny dwóch wykresów umożliwia zaawansowane wykorzystanie danych pomiarowych Gromadzenie wyników obliczeń i analizy dla dwóch różnych parametrów pomiaru w jednym cyklu pomiarowym. Wbudowana szybka drukarka umożliwia drukowanie wyników pomiaru w dowolnym czasie i miejscu. Duży ekran dotykowy LCD zapewnia optymalną obsługę i płynne pomiary. Z doskonale czytelnymi wynikami na dużym wyświetlaczu kolorowym 5,7". 12

Seria Surftest SJ- 310 Funkcja usuwania zapewnia optymalne wykorzystanie danych Obliczenia po częściowym usunięciu nieprawidłowych wyników, na przykład pęknięć. Analiza różnicy współrzędnych zapewnia szybki dostęp do danych stanu mierzonego przedmiotu Przetwarzanie statystyczne ułatwia zarządzanie danymi Obliczanie różnicy współrzędnych pomiędzy dwoma punktami na wykresie. Pozwala to sprawdzić chropowatość powierzchni na ekranie, bez konieczności drukowania. Do 300 pomiarów statystycznych dla maksymalnie trzech parametrów ułatwia zarządzanie rutynowymi danymi. Możliwość wprowadzania parametrów pomiaru w formacie instrukcji rysunkowych Umożliwia to wprowadzanie parametrów oceny z użyciem symboli rysunkowych zgodnie z normami chropowatości powierzchni ISO / JIS. 13

Dane techniczne serii SJ-210 Typ detektora Jednostka napędowa standardowa Jednostka napędowa wysuwana Jednostka napędowa do pomiarów poprzecznych Nr modelu S J - 2 1 0 (typ 0,75 mN) S J - 210 (typ 4 mN) S J - 210R (typ 0,75 mN) S J - 210R (typ 4 mN) S J - 210S (typ 0,75 mN) S J - 210S (typ 4 mN) Nr katalogowy mm 1 7 8 - 5 6 0 - 1 1 1 7 8 - 5 6 0 - 1 3 1 7 8 - 5 6 0 - 1 2 1 7 8 - 5 6 2 - 1 1 1 7 8 - 5 6 2 - 1 2 1 7 8 - 5 6 4 - 1 1 1 7 8 - 5 6 4 - 1 2 cale/ mm 1 7 8 - 5 6 1 - 1 1 1 7 8 - 5 6 1 - 1 2 1 7 8 - 5 6 3 - 1 1 1 7 8 - 5 6 3 - 1 2 1 7 8 - 5 6 5 - 1 1 1 7 8 - 5 6 5 - 1 2 Pomiar Zakres pomiarowy oś X 16,0 mm 5,6 mm Oś Z (detektor) Zakres 360 µm (-200 µm do +160 µm) Zak re s / Roz dz i e l c z o ś ć 360 μm / 0,02 μm 100 μm / 0,006 μm 25 μm / 0,002 μm Prędkość pomiaru Pomiar: 0,25 mm/s, 0,5 mm/s, 0,75 mm/s Powrót: 1 mm/s Nacisk pomiarowy/ Końcówka pomiarowa Typ 0,75 mN: 0,75 mN / 2 μm R 60°, typ 4 mN: 4 mN / 5 μm R 90° Nacisk płozy 400 mN lub mniej Normy JIS '82 / JIS '94 / JIS '01 / ISO '97 / ANSI / VDA Oceniane profile Profil główny, profil chropowatości, profil DF, profil chropowatości - Motif Parametry Ra, Rc, Ry, Rz, Rq, Rt, Rmax *1, Rp, Rv, R3z, Rsk, Rku, Rc, RPc, Rsm, Rz1max*2, S, HSC, RzJIS*3, Rppi, RΔa, RΔq, Rlr, Rmr, Rmr(c), Rδc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rpm, tp*4, Htp*4, R, Rx, AR oraz parametry niestandardowe Analiza wykresu Krzywa udziału materiałowego, krzywa rozkładu amplitudy Filtry G a u s s a , 2 C R 7 5 , P C 7 5 Długość odcięcia λc 0,08, 0,25, 0,8, 2,5 mm λs*5 2,5, 8 μm Odcinek elementarny 0,08, 0,25, 0,8, 2,5 mm Liczba odcinków elementarnych ×1, ×2, ×3, ×4, ×5, ×6, ×7, ×8, ×9, ×10, dowolna długość (0,3 do 16,0 mm: skok 0,11 mm) ×1, ×2, ×3, ×4, ×5, ×6, ×7, ×8, ×9, ×10, dowolna długość (0,3 do 5,6 mm: skok 0,01 mm) Wymiary wyświetlacza LCD 36,7×48,9 mm Język menu Wszystkie modele z wyjątkiem 178-560-13D: japoński, angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, portugalski, koreański, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, czeski, polski, węgierski, turecki, szwedzki, holenderski 178-560-13D: japoński, angielski, rosyjski, słoweński, rumuński, bułgarski, fiński, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, czeski, polski, węgierski, turecki, szwedzki Wyświetlacz wyników pomiaru Wyświetlacz pionowy: 1 parametr/ 3 parametry/ historia Wyświetlacz poziomy: 1 parametr/ 4 parametry/ historia (możliwość obrotu wyświetlacza) Funkcja drukowania*6 ( W ymagana j es t osobna drukarka dedykowana) Parametry pomiaru/ wyniki obliczeń/ wyniki oceny tolerancji GO / NG/ wyniki obliczeń dla każdego odcinka elementarnego/ oceniane profile/ krzywa udziału materiałowego/ krzywa rozkładu amplitudy/ dane warunków otoczenia Zewnętrzne W E / WY USB I / F, w y j ś ci e Digimat i c, w y j ś ci e P r inter, R S -232C I / F, F oot SW I / F Funkcje Ustawienia niestandardowe Możliwość wyboru wymaganych parametrów do obliczeń i podglądu Ocena tolerancji GO / NG*7 Wg wartości maksymalnej/ 16 % / Odchylenie standardowe Zapisywanie parametrów pomiaru Zapisywanie parametrów pomiaru po wyłączeniu zasilania Przechowywanie Pami ę ć wewnę tr zna: parametr y pomiaru (10 zes t awów) Kar t a pami ę ci (opcja): 50 0 parametrów pomiaru, 10 0 0 0 mi er zonych profil i, 50 0 obrazów P l ik tek s tow y ( parametr y pomiaru / mi er zony profil / oceniany profil / kr z y wa udzia ł u mater ia ł owego / kr z y wa rozk ł adu ampl i tudy) Kalibracja Automat yc zna kal ibracja po wprowadzeniu war to ś ci numer yc znej / kal ibracja war to ś ci ś redni ej na pods t awi e wi elu pomiarów (mak s . 5 - krotna) Funkcja oszczędzania energii Funkcja automat yc znego uś pi enia (10 - 6 0 0 s .)*8 Zasilanie elektryczne Źród ł o zasi lania: akumulator (N iMH) oraz zasi lac z si eciow y Uwaga 1: Czas ł adowania: oko ł o 4 godzin (w zal eżno ś ci od temperatur y otoc zenia) Uwaga 2: Czas prac y : oko ł o 1 0 0 0 pomiarów (w zal eżno ś ci od warunków otoc zenia i ek sploat acji ) Wymiary (szer. × głęb. × wys.) Wyświetlacz 52,1×65,8×160 mm (zamknięta pokrywa, bez detektora) Jednostka napędowa 115×23×26 mm (bez detektora) Waga Około 500 g (wyświetlacz, jednostka napędowa i standardowy detektor) Standardowe akcesoria 12BA A 3 03 Kabel ł ą c z ą c y*9 178 - 6 01 Wzor zec chropowato ś ci (Ra 3 μm) 12BAR 3 4 4 Etui 12BAK 70 0 Pods t awa do kal ibracj i F ol ia ochronna w y ś wi et lac za, zasi lac z si eciow y, ins trukcja obs ł ugi, skrócona ins trukcja obs ł ugi, gwarancja 12BA A 3 03 Kabel ł ą c z ą c y*9 178 - 6 05 Wzorzec chropowatości (Ra 1 μm) 12 A AE6 4 3 Adapter punk tow y 12 A AE6 4 4 Adapter t ypu V 12BAR 3 4 4 Etui 12BAK 70 0 Pods t awa do kal ibracj i F ol ia ochronna w y ś wi et lac za Z asi lac z si eciow y, ins trukcja obs ł ugi skrócona ins trukcja obs ł ugi, gwarancja *1 Obl i c zenia dos tę pne po w ybraniu normy V DA , A NSI lub J I S '82. *2 Obl i c zenia dos tę pne po w ybraniu normy I SO ' 97. *3 Obl i c zenia dos tę pne po w ybraniu normy J I S '01. *4 Obl i c zenia dos tę pne po w ybraniu normy A NSI . *5 N i edos tę pne po w ybraniu normy J I S '82. *6 W ymagana drukarka S J -210 (178 - 4 21D, opcja). *7 Odchy l eni e s t andardowe dos tę pne w y ł ą c zni e po w ybraniu normy A NSI . Z as ada 16% ni e j es t dos tę pna po w ybraniu normy V DA . *8 Funkcja automat yc znego uś pi enia ni e dzia ł a po pod ł ą c zeniu zasi lac za AC. *9 Pod ł ą c zani e w y ś wi et lac za i j ednos tki nap ę dowej. Uwaga 1: Szczegółowe informacje na temat akcesoriów opcjonalnych i materiałów eksploatacyjnych znajdują się na stronach 18 i 19. Uwaga 2: N api ę ci e zasi lania nal eż y poda ć dodaj ą c j eden z pr z y ros tków (np. 178 - 56 0 -11A). A dla 120 V, C dla 10 0 V, D dla 230 V, E dla 230 V (UK ), DC dla 220 V (Chiny), K dla 220 V (Korea) 14

52,1 65,8 14,1 160 174,1 40 214,1 23 26 115 26,7 POWER DATA STOP START PAGE PAGE START STOP DATA POWER POWER DATA STOP START PAGE Kabel łączący (1 m) 25,2 160 52,1 65,8 14,1 160 174,1 40 214,1 23 26 115 26,7 POWER DATA STOP START PAGE PAGE START STOP DATA POWER POWER DATA STOP START PAGE Kabel łączący (1 m) 25,2 160 Wymiary serii SJ-210 Jednostka: mm • Zewnętrzna jednos tka napędowa (s tandardow y detek tor po łąc zony z jednos tką napędową) Jednos tka napędowa s tandardowa Pokr y wa: ot war ta Pokr y wa: zamknięta • Jednos tka napędowa po łąc zona z w yświetlac zem (s tandardow y detek tor po łąc zony z jednos tką napędową) Bez pokrywki tylnej D E D Z pokrywką tylną OW DA 15

Typ detektora Jednostka napędowa standardowa Jednostka napędowa wysuwana Jednostka napędowa do pomiarów poprzecznych Nr modelu S J - 310 (typ 0,75 mN) S J - 310 (typ 4 mN) S J - 310R (typ 0,75 mN) S J - 310R (typ 4 mN) SJ - 310S (typ 0,75 mN) S J - 310S (typ 4 mN) Nr katalogowy mm 1 7 8 - 5 7 0 - 1 1 1 7 8 - 5 7 0 - 1 2 1 7 8 - 5 7 2 - 1 1 1 7 8 - 5 7 2 - 1 2 1 7 8 - 5 7 4 - 1 1 1 7 8 - 5 7 4 - 1 2 cale/ mm 1 7 8 - 5 7 1 - 1 1 1 7 8 - 5 7 1 - 1 2 1 7 8 - 5 7 3 - 1 1 1 7 8 - 5 7 3 - 1 2 1 7 8 - 5 7 5 - 1 1 1 7 8 - 5 7 5 - 1 2 Pomiar Zakres pomiarowy oś X 16,0 mm 5,6 mm Detektor Zakres 360 μm (-200 μm do +160 μm) [14 400 μcali (-7 900 μcali do +6 300 μcali)] Zakres/ Rozdzielczość 360 μm / 0,02 μm 100 μm / 0,006 μm 25 μm / 0,002 μm Prędkość pomiaru P o m i a r : 0 , 2 5 mm / s , 0 , 5 mm / s , 0 , 7 5 mm / s P o w ró t : 1 mm / s Nacisk pomiarowy/ Końcówka pomiarowa Typ 0,75 mN: 0,75 mN / 2 μm R 60°, typ 4 mN: 4 mN / 5 μm R 90° Nacisk płozy 400 mN lub mniej Normy JIS '82 / JIS '94 / JIS '01 / ISO '97 / ANSI / VDA Oceniane profile Profil główny, profil chropowatości, profil DF, profil chropowatości - Motif, W-Motif Parametry Ra, Rc, Ry, Rz, Rq, Rt, Rmax*1, Rp, Rv, R3z, Rsk, Rku, Rc, RPc, Rsm, Rz1max*2, S, HSC, RzJIS*3, Rppi, R∆a, R∆q, Rlr, Rmr, Rmr(c), Rδc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, λa, λq, L0, Rpm, tp*4, Htp*4, R, Rx, AR, W, AW, Wx, Wte, parametry niestandardowe Analiza wykresu Krzywa udziału materiałowego, krzywa rozkładu amplitudy Filtry G a u s s a , 2 C R 7 5 , P C 7 5 Długość odcięcia λc 0,08, 0,25, 0,8, 2,5, 8 mm λs*5 2,5, 8 μm Odcinek elementarny 0,08, 0,25, 0,8, 2,5, 8 mm Liczba odcinków elementarnych ×1, ×2, ×3, ×4, ×5, ×6, ×7, ×8, ×9, ×10, Dowolna (0,3 do 16,0 mm: skok 0,01 mm) ×1, ×2, ×3, ×4, ×5, ×6, ×7, ×8, ×9, ×10, Dowolna (0,3 do 5,6 mm: skok 0,01 mm) Wymiary wyświetlacza LCD 117,8×88,2 mm Język menu japoński, angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, portugalski, koreański, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, czeski, polski, węgierski, turecki, szwedzki, holenderski Wyświetlacz wyników pomiaru 1 parametr: wynik pomiaru jednego parametru 4 parametry: wyniki pomiaru czterech parametrów Profil: wynik pomiaru jednego parametru oraz mierzony profil Historia: wyniki ostatnich dziesięciu pomiarów dla tego samego parametru Funkcja drukowania Parametry pomiaru/ wyniki obliczeń/ wyniki oceny GO / NG / wyniki obliczeń dla każdego odcinka elementarnego/ tolerancja/ oceniany profil/ wykres graficzny/ krzywa udziału materiałowego/ krzywa rozkładu amplitudy/ dane warunków otoczenia Zewnętrzne W E / WY USB I / F, w y j ś ci e Digimat i c, R S -232C I / F, E x ternal SW I / F Funkcje Ustawienia niestandardowe Możliwość wyboru wymaganych parametrów do obliczeń i podglądu Ocena tolerancji GO / NG*6 Zasada wartości maksymalnej/ z a s a d a 16%/ zasada wartości średniej/ odchylenie standardowe (1σ, 2σ, 3σ) Zapisywanie parametrów pomiaru Zapisywanie parametrów pomiaru po wyłączeniu zasilania Przechowywanie Pami ę ć wewnę tr zna: parametr y pomiaru (10 zes t awów) Kar t a pami ę ci (opcja): 50 0 parametrów pomiaru, 10 0 0 0 danych pomiarow ych, 50 0 danych stat yst ycznych, 10 0 0 0 danych tek stow ych, 1 kopia zapasowa ustawień pr z yr ządu, dziesię ć ostatnich pomiarów (historia 10 pomiarów) Kalibracja Automat yc zna kal ibracja na pods t awi e war to ś ci numer yc znej / kal ibracja war to ś ci ś redni ej na pods t awi e wi elu pomiarów (mak s . 12- krotna) Funkcja oszczędzania energii Funkcja automat yc znego uś pi enia (30 - 6 0 0 s .)*7 Zasilanie elektryczne Źród ł o zasi lania: akumulator (N iMH) oraz zasi lac z si eciow y Uwaga 1: Czas ł adowania: oko ł o 4 godzin (w zal eżno ś ci od temperatur y otoc zenia) Uwaga 2: Czas prac y : oko ł o 1 50 0 pomiarów (w zal eżno ś ci od warunków otoc zenia i ek sploat acj i ) Wymiary (szer. × głęb. × wys.) Wyświetlacz 275×109×198 mm Jednostka napędowa 115×23×26 mm (bez detektora) Waga Około 1,8 kg (wyświetlacz, jednostka napędowa i standardowy detektor) Standardowe akcesoria 12AAW066 Kabel łączący*8 178-601 Wzorzec chropowatości (Ra 3 μm) 357651 Zasilacz sieciowy 12AAA217 Końcówka do powierzchni płaskich 12AAA218 Końcówka do powierzchni cylindrycznych 12AAA216 Wspornik 12 BA K70 0 Podstawa do kalibracji 12B AR 5 07 Rysik 12B A L 402 Folia ochronna 270732 Papier do drukarki (5 rolek) 12BAL400 Etui Wkrętak krzyżakowy, pasek do rysika, instrukcja obsługi, skrócona instrukcja obsługi, gwarancja 12AAW066 Kabel łączący*8 178-605 Wzorzec chropowatości (Ra 1 μm) 357651 Zasilacz sieciowy 12AAE643 Adapter punktowy 12 AAE6 4 4 Adapter typu V 12BAK700 P o d s t a w a d o k a l i b r a c j i 12B AR507 Rysik 12B A L402 F ol ia ochronna 270732 Papi er do drukarki (5 rol ek) 12B AL 400 Etui wkrę t ak kr z y ż akow y, pas ek do r y sika, ins trukcja obs ł ugi, skrócona ins trukcja obs ł ugi, gwarancja *1 Tylko po wybraniu normy VDA / ANSI / JIS '82. *2 Tylko po wybraniu normy ISO '97. *3 Tylko po wybraniu normy JIS '01. *4 Tylko po wybraniu normy ANSI. *5 Niedostępne po wybraniu normy JIS '82. *6 Odchylenie standardowe jest dostępne wyłącznie po wybraniu normy ANSI. Zasada 16% jest niedostępna po wybraniu normy VDA. *7 Funkcja automatycznego uśpienia nie działa po podłączeniu zasilacza sieciowego. *8 Podłączanie wyświetlacza i jednostki napędowej. Uwaga 1: Szczegółowe informacje na temat akcesoriów opcjonalnych i materiałów eksploatacyjnych znajdują się na stronach 18 i 19. Uwaga 2: Napięcie zasilania należy podać dodając jeden z przyrostków (np. 178-560-11A). A dla 120 V, C dla 100 V, D dla 230 V, E dla 230 V (UK), DC dla 220 V (Chiny), K dla 220 V (Korea) Dane techniczne serii SJ-310 16

Wymiary serii SJ-310 Typ jednos tki napędowej Widok zewnętrzny jednostki napędowej* Jednos tka napędowa s tandardowa Jednos tka napędowa w ysuwana Jednos tka napędowa do pomiarów popr zec znych * Wymiary zewnętrzne dla modeli z detektorem standardowym są takie same dla wszystkich jednostek napędowych. • Jednostka napędowa J ednos tka: mm • Seria SJ -310 Wyświetlacz J ednos tka: mm 275 109 198 15° D ł ugo ś ć k ab l a : 1 m 26,0 23,0 26,0 23,0 26,0 23,0 3,0 6,6 115,0 115,0 115,0 47 26,7 1 23,2 2,0 45,5 26,7 25,2 17

Wymiary detektorów ф9 2,4 16,4 6 4, 8 3,5 1,5 59,5 61 60° 1,4 60,1 12,6 0,9 0,6 スタイラス R40 ф2,4 0,4 1,8 ф9 ф9 3,5 ф3, 8 4, 8 1,5 16, 2 6 0,7 スタイラス ф9 1, 8 0,4 ф2,4 1,6 0, 8 12, 8 6 0, 3 スタイラス ф9 10 13,6 4, 8 1,5 2 3,5 16,4 61 スタイラス 9 Trzpień Detek tor y s tandardowe Detek tor y do mał ych otworów Detek tor y do bardzo mał ych otworów Detek tor y do głębokich rowków Detek tor y do powierzchni zębów • Minimalna średnica mierzonego otworu Głębokość otworu = do 12 mm: ø7 mm Głębokość otworu = 12 - 22 mm: ø12 mm Nr kat alogow y Nacisk pomiarow y K s z t a ł t tr zpi enia pomiarowego* Uwagi 178 -29 6 0,75 mN 2 µm R / 6 0 ˚ Do j ednos tki nap ę dowej s t andardowej / w y suwanej 178 -39 0 4 mN 5 µm R / 9 0 ˚ 178 -3 87 0,75 mN 2 µm R / 6 0 ˚ Do j ednos tki nap ę dowej do pomiarów popr zec znych 178 -3 8 6 4 mN 5 µm R / 9 0 ˚ 178 -391 4 mN 10 µm R / 9 0 ˚ Do j ednos tki nap ę dowej s t andardowej / w y suwanej * Promień końcówki/ Kąt końcówki Nr kat alogow y Nacisk pomiarow y K s z t a ł t tr zpi enia pomiarowego* 178 -3 8 8 0,75 mN 2 µm R / 6 0 ° 178 -39 8 4 mN 5 µm R / 9 0 ˚ * Promień końcówki/ Kąt końcówki Nr kat alogow y Nacisk pomiarow y K s z t a ł t tr zpi enia pomiarowego* Uwagi 178 -3 83 0,75 mN 2 µm R / 6 0 ˚ Minimalna ś redni c a mi er zonego ot woru: ø 4,5 mm 178 -392 4 mN 5 µm R / 9 0 ˚ * Promień końcówki/ Kąt końcówki Nr katalogow y Nacisk pomiarow y K sz ta ł t tr zpienia pomiarowego* Uwagi 178 -3 85 0,75 mN 2 µm R / 6 0 ˚ N i edos tę pne dla j ednos tki nap ę dowej do pomiarów popr zec znych. 178 -39 4 4 mN 5 µm R / 9 0 ˚ * Promień końcówki/ Kąt końcówki Nr kat alogow y Nacisk pomiarow y K s z t a ł t tr zpi enia pomiarowego* Uwagi 178 -3 8 4 0,75 mN 2 µm R / 6 0 ˚ Minimalna ś redni c a mi er zonego ot woru: ø2, 8 mm 178 -393 4 mN 5 µm R / 9 0 ˚ * Promień końcówki/ Kąt końcówki • Jak określić promień końcówki trzpienia pomiarowego? Akcesoria opcjonalne do przyrządów serii SJ-210 Akcesoria opcjonalne do przyrządów serii SJ-310 Papier do drukarki o s t andardowej tr wałoś ci (5 rolek) 270732 Papier do drukarki o zwięk s zonej tr wałoś ci (5 rolek) 12AAA876 Folia ochronna ekranu dot ykowego (10 s z t .) 12AAN040 Kabel łączący (dla serii SJ-310) 12AAA882D • Akcesoria opcjonalne i materiał y ek sploatac yjne do SJ -310 Folia ochronna kolorowego w y ś wietlac za LCD (5 s z t .) 12AAL066 Kabel łąc ząc y (dla serii S J -210) 12AAL067 • Akcesoria opcjonalne i materiał y ek sploatac yjne do SJ -210 Śruba montażowa końcówki (2 sz t .) C zarna: 2 µm Biała: 5 µm Żó ł ta: 10 µm • Wer sja nies tandardowa na zamówienie Na zamówienie dostępy jest dowolny detektor o parametrach wybranych przez użytkownika. Należy skontaktować się z lokalnym biurem sprzedaży Mitutoyo. ф9 2,4 16,4 Tr zp i e ń 6 4, 8 3,5 1,5 59,5 61 60° 1,4 60,1 12,6 0,9 0,6 Tr zp i e ń R40 ф2,4 0,4 1,8 ф9 ф9 3,5 ф3, 8 4, 8 1,5 16, 2 6 0,7 Tr zp i e ń ф9 1, 8 0,4 ф2,4 1,6 0, 8 12, 8 6 0,3 Tr zp i e ń ф9 10 13,6 4, 8 1,5 2 3,5 16,4 61 Tr zp i e ń 9 ф9 2,4 , Tr zp i e ń 6 , 8 ,5 , , ° , , , 0,9 , Tr zp i e ń R4 ф,4 0,4 1,8 ф9 ф9 , ф, , 8 , 6, , Tr zp i e ń ф9 1, 8 0,4 2, , , , , Tr zp i e ń ф9 10 13, 4, , , , Tr zp i e ń 9 ф9 2,4 16,4 Tr zp i e ń 6 4, 8 3,5 1,5 59,5 61 60° 1,4 60,1 12,6 0,9 0,6 Tr zp i e ń R40 ф2,4 0,4 1,8 ф9 ф9 3,5 ф3, 8 4, 8 1,5 16, 2 6 0,7 Tr zp i e ń ф9 1, 8 0,4 ф2,4 1,6 0, 8 12, 8 6 0,3 Tr zp i e ń ф9 10 13,6 4, 8 1,5 2 3,5 16,4 61 Tr zp i e ń 9 J ednos tka: mm 6 9 2,4 16,4 Tr zp i e ń 6 4, 8 3,5 1,5 59,5 61 60 1 4 60,1 12,6 0,9 0,6 Tr zp i e ń R40 2,4 0,4 1,8 9 9 3,5 3, 8 4, 8 1,5 16, 2 6 0,7 Tr zp i e ń 9 1, 8 0,4 2,4 1,6 0, 8 12, 8 6 0,3 Tr zp i e ń 9 10 13,6 4, 8 1,5 2 3,5 16,4 61 Tr zp i e ń 9 18

Akcesoria opcjonalne do przyrządów serii SJ-210 / 310 • Przystawka ustalająca Uwaga: Niedos tępna dla jednos tek napędow ych do pomiarów popr zec znych Większa wydajność pomiaru poprzez ułatwienie konfiguracji pomiaru wielu mierzonych przedmiotów tego samego typu lub trudno dostępnych powierzchni. Końcówka do powierzchni płaskich Adapter typu V Zestaw wsporników Magnetyczny adapter do statywu Imad ło: t yp pr zesuwny Przedłużka (50 mm) Uwaga: Można użyć tylko jednej przedłużki. Końcówka do powierzchni cylindrycznych Adapter punktowy Adapter do pozycjonowania pionowego Imad ło t ypu V do pomiarów w kierunku osi pr zedmiotu c ylindr yc znego Wzor zec chropowatoś ci Ra 0,4 / Ra 3 µm [mm] Adapter wysokościomierza Imadło: typ do pomiarów średnicy wewnętrznej Kabel przedłużający (1 m) Uwaga: Można użyć wyłącznie jednego kabla przedłużającego. 12 A AE6 4 4 Uwaga 1: S t andardowo do ł ą c zona j es t j ednos tka nap ę dowa do pomiarów popr zec znych. Uwaga 2: P r zeznac zone do j ednos tek nap ę dow ych do pomiarów popr zec znych. 12 A A A 216 Uwaga 1: A kces or ium s t andardowe dla j ednos tek nap ę dow ych s t andardow ych / w y suwanych pr z y r z ądu s er i i S J -310. Uwaga 2: B rak moż l iwo ś ci mocowania do j ednos tki nap ę dowej do pomiarów popr zec znych po s troni e detek tora. 12 A A A 221 (Średnica czopa montażowego wynosi 8 mm) 12 A A A 220 (Średnica c zopa montażowego w ynosi 9,5 mm) 12 A A A 210 Uwaga: N i edos tę pne dla j ednos tek nap ę dow ych do pomiarów popr zec znych. 12 A A A 218 Uwaga 1: A kces or ium s t andardowe dla j ednos tek nap ę dow ych s t andardow ych / w y suwanych pr z y r z ądu s er i i S J -310. Uwaga 2: N i edos tę pne dla j ednos tek nap ę dow ych do pomiarów popr zec znych. 12 A AE6 4 3 Uwaga 1: S t andardowo do ł ą c zona j es t j ednos tka nap ę dowa do pomiarów popr zec znych. Uwaga 2: Pr zeznac zone do jednos tek nap ędow ych do pomiarów popr zec znych. 12 A A A 219 Uwaga: N i edos tę pne dla j ednos tek nap ę dow ych do pomiarów popr zec znych. 12 A A A 222 12BA A 303 Uwaga: P od ł ą c zani e w y ś wi et lac za i j ednos tki nap ę dowej. 12 A A A 217 Uwaga 1: A kces or ium s t andardowe dla j ednos tek nap ę dow ych s t andardow ych / w y suwanych pr z y r z ądu s er i i S J -310. Uwaga 2: N i edos tę pne dla j ednos tek nap ę dow ych do pomiarów popr zec znych. Uwaga: Do uchwytu wysokościomierza dla końcówek traserskich 9×9 mm. Znacznie uproszczony pomiar wewnętrznych powierzchni ścianek, na przykład przedmiotów cylindrycznych. • Z akres średnic y: ø75 - ø 95 mm • Zakres głębokości: 30 - 135 mm 178 - 035 Imadło umożliwia pomiar płaskiej powierzchni mierzonego przedmiotu z wgłębieniem lub stopniem, który utrudnia zamocowanie jednostki napędowej. 178 - 034 178 - 60 4 Uwaga: Wzorca Ra=ok. 0,4 μm można użyć wyłącznie do sprawdzenia końcówki pomiarowej. Wskazanie: Ra= ok. 3 μm, ok. 0,4 μm • Akcesoria jednostek napędowych Ko ń cówka d o p ow i er zchni p ł ask i ch 12 A A A 217 Ko ń cówka d o p ow i er zchni c y l indr yc znych 12 A A A 218 Ko ń cówka d o p ow i er zchni p ł ask i ch 12 A A A 217 Ko ń cówka d o p ow i er zchni c y l indr yc znych 12 A A A 218 Ze s t aw w sp o r ników 12 A A A 216 Strona detektora 72 mm 7,7 mm P r zed ł u ż a c z 5 0 mm 12 A A A 210 Adapter do p oz yc j onowania p i onoweg o 12 A A A 219 Adapter w y s oko ś c i omi er z a 12 A A A 222 Magnet yc zny adapter d o s t at y wu Szerokość rowka można dostosować do średnicy przedmiotu cylindrycznego w celu ułatwienia pomiaru osiowego przedmiotów cylindrycznych o różnych średnicach. • Z akres regulacji: ø5 - ø150 mm 178 - 033 • Wersja niestandardowa na zamówienie Na zamówienie dostępna jest dowolna przystawka o parametrach wybranych przez użytkownika. Należy skontaktować się z lokalnym biurem sprzedaży Mitutoyo. Przykład: pomiary wału korbowego, tulei cylindrów. 19

Współrzędnościowe maszyny pomiarowe Czujniki Wizyjne systemy pomiarowe Przyrządy pomiarowe i sejsmometry Pomiary geometrii powierzchni Liniały pomiarowe Pomiary optyczne Małe przyrządy pomiarowe i zarządzanie danymi Więcej informacji o naszych produktach oraz katalog www.mitutoyo.pl Mitutoyo Polska Sp. z o.o. ul. Graniczna 8A 54-610 Wrocław Polska Tel. +48 071/354-83-50 mitutoyo@mitutoyo.pl www.mitutoyo.pl Uwaga: Ilustracje produktów mają charakter poglądowy. Opisy produktów, a w szczególności ich wszelkie dane techniczne, stanowią wiążącą ofertę tylko po wyraźnym uzgodnieniu. MITUTOYO i MiCAT są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Mitutoyo Corp. w Japonii i/lub w innych krajach i regionach. Inne nazwy produktów, firm i marek zostały zamieszczone w niniejszym dokumencie wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. © MITUTOYO/D 12/20 PRPL1533 Mitutoyo zapewnia wsparcie od początku do końca. Mitutoyo jest nie tylko producentem najwyższej jakości przyrządów pomiarowych, lecz oferuje także wykwalifikowany serwis i wsparcie przez cały okres użytkowania produktu oraz kompleksowe usługi gwarantujące optymalne wykorzystanie inwestycji w zakładzie. Oprócz podstawowych kalibracji i napraw Mitutoyo oferuje szkolenia produktowe i metrologiczne, a także wsparcie IT dla zaawansowanego oprogramowania stosowanego w nowoczesnej technologii pomiarowej. Możemy zaprojektować, wykonać, przetestować i dostarczyć przyrządy pomiarowe na zamówienie, a jeśli jest to wymagane, wykonać niezbędne pomiary na miejscu jako podwykonawca.

RkJQdWJsaXNoZXIy